מסמכים

עמותת חרדים לקצב מחוייבת לשקיפות מלאה מול השותפים ומול הציבור. בעמוד זה ניתן למצוא מסמכי ניהול של העמותה. אנו מאמינים כי שקיפות חיונית לפעילות בריאה של העמותה ומזמינים אתכם להתרשם מהמידע. 

אישור סעיף 46

אישורי ניכוי מס וניהול ספרים

ניהול תקין 2024